Kandidatura do Senátu

Celý svůj profesní život jsem zasvětil archeologii a studiu dávných civilizací. Zkoumal jsem jejich fungování, jejich vzestupy i pády. Své závěry jsem formuloval v několika knihách, mimo jiné v teorii Sedmi zákonů.

Nejsem věštec kolapsu civilizace, jak o mně někteří mylně tvrdí. Jsem člověk, který po desítkách let badatelské práce ví, co způsobilo kolapsy předchozích civilizací. Proto také vím, jak těmto kolapsům předcházet.

Dlouho jsem se díval do minulosti, díky čemuž jsem se naučil, jak se dívat do budoucnosti.

Studiem civilizací jsem se také naučil, že klíčové pro jejich vývoj je, jak jednotlivci dokážou přijmout svou vlastní odpovědnost za osud celku.

S tímto vědomím a s těmito znalostmi jsem se rozhodl, že půjdu takzvaně s kůží na trh. Že se chci stát senátorem, že chci pracovat pro tuto společnost v horní komoře parlamentu a využít vše, co jsem se dosud naučil.