Audioknihy


Příběh civilizace (2017)

Četné paralely s dneškem jsou nejen zjevné, ale i nanejvýš varovné. Bártova strhující kniha má navíc, což ke nesmírně důležité, faktický přesah i do dnešní doby.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze


Co je civilizace - Vznik státu a společenská smlouva - Války a dějiny - Huntington a letokruhy - Bond a klimatická změna - Žádný strom neroste do nebe - Kolapsy a staroegyptské dějiny - Od Herakleita po Sorokina


Bůh plodnosti a Palermská deska - Nilské záplavy: diachronní pohled - Domky na ostrově - Hněv akkadských bohů - Wheelerova civilizace


Jak moc se vše opakuje? - Vico, Spengler a Toynbee - Teorie cyklů a frekvence konfliktů - Colin Renfrew a násobící se efekt - 1972 - vznik teorie přerušovaných rovnováh - Psaní dějin ve starém Egyptě - Přerušované rovnováhy a násobící se efekt


Když bylo vše jinak - Předchůdci starých Egypťanů - Když se Sahara zelenala - Jeskyně šelem a počátky egyptské mytologie? - Bezejmenná bohyně nebes - Cesta na onen svět - Jeskyně plavců - Pastevci, astronomové a uctívači dobytka - Záhadní pastevci z Gabal Ramly


Nejstarší neolitici Egypta - Potomci obyvatel Gabal Ramly? - Nakádský skok - Předchůdci egyptských faraonů - Vynález písma - Severní sousedé - Ti, kteří prohráli


Měnící se perspektiva období - Bílé zdi - Sumec na trůnu - Panovník-reformátor - První krize sjednoceného státu


Na prahu nové doby - Architektura moci - Pán bohyně řádu Maat - Tři pyramidy - Ekonomické předpoklady budování státu - Ústup královské rodiny - Nové paradigma slunečních králů - Zrození království bohyně Maat - Ve jménu Rea - Nová strategie víry - Nová politika ve "vyšším zájmu" - Niuserre a jeho dcery - Reovo potěšení - Ptahšepses, praotec všech lobbistů - Nový bůh s bradkou - Niuserre a loajalita získaná prostřednictvím dcer 


Závod o společenské postavení - Džedkare, Venis a magický manuál na onen svět - Cesta zpět - Vládci z Edfu - Doba sedmdesáti králů a konec doby stavitelů pyramid


Antropolog a ornitolog - Cesta civilizace ve Foreign Affairs - Fergusonovy pilíře západního světa - Parametry kolapsu - Jak moc byla doba temna temná? - Zánik centra, vojáci a hlad - Svědectví zaplavených šachet - Přelom, ale jaký? - Kolaps jako pokrok - Zákony jsou vyhozené ze soudní síně - Anchtifej z Mually


Bárta ... zformuloval teorii civilizační relativity, aby proti temným chmurám naznačil pootevřenou perspektivu. Důmyslnou jako odpovědná věda, nesnadnou jako lidský úděl.

Jaroslav Pánek, historik, odborník na české a středoevropské dějiny