Co vede na vrchol, vede i k pádu. Neděláme dost pro to, abychom se vyhnuli krizím, tvrdí egyptolog Bárta

20.06.2019

Egyptologie je věda ponořená do minulosti, egyptolog se ale může vyjadřovat také ke žhavé současnosti a blízké budoucnosti. Právě na základě znalosti vývoje lidské civilizace za posledních pět tisíc let ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta před lety představil teorii, podle které musí lidské společnosti z ekonomických, sociálních

i psychologických důvodů čelit bolestivým kolapsům. Ty ovšem neznamenají zánik, protože bývají vystřídány obdobím regenerace a pak i dalšího vzestupu.

Během tohoto cyklu platí mimo jiné takzvaný Herakleitův zákon: stejné faktory, které společnost přivedou na vrchol, se postupně přemění v to, co později stát nebo celou civilizaci položí. Kdysi to byla stavba pyramid, nyní − podle Bárty − to může být hypertrofovaný sociální stát.

Kritický je Bárta také k domácím a evropským lídrům, kteří by měli být připraveni zabránit, respektive vyvést své země z blížící se nové krize. Ale nejsou, protože jsou odtrženi od běžných lidí. Své představy už v roce 2011 i s početným autorským kolektivem vložil do obsáhlé knihy Kolaps a regenerace a Ekonom o nich tehdy podrobně referoval. Nyní náš časopis předkládá svého druhu inventuru.


Celý článek najdete na

https://ekonom.ihned.cz/c7-66592270-nk1si-272b6e91acc500f

nebo v přiloženém dokumentu