Civilizace. Kolapsy v nás, EURO 36, 6. 9. 2010

14.06.2017

Článek na téma krizových faktorů včera a dnes. Článek z roku 2010, ale možná aktuálnější než v době vzniku.