Články a média

 

Málokdo si dnes uvědomí, že příběh dnes stále více populárních elektromobilů je starý bezmála sto padesát let. Začíná se psát již hluboko v 19. stol. a to, že nakonec tento typ automobilu neuspěl nemá nutně tolik do činění s technologií jako takovou, jako mnohem spíše s mentálním nastavením společnosti a politikou, tehdy stejně jako dnes.

Článek se zabývá mechanismem historických změn včetně těch novodobých jako např. rok 1989 nebo tzv. Arabské jaro 2011. Vyšlo v Bárta, M. 2015 Makrohistorie a přerušované rovnováhy. O dynamice dějin. In Povaha Změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace, edited by M. Bárta, M. Kovář and O. Foltýn, pp. 18-37. Vyšehrad, Praha.

Zpráva o konferenci konané 16. 5. 2017 v Praze na Novoměstské radnici pod záštitou ministra MŽP, Richarda Brabce

Úvaha nad významem principu vertikality v lidských dějinách vyšlá v: Cílek, Václav 2014 Něco se muselo stát. Nová kniha proměn. Novela Bohemica, Praha.